POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe osób odwiedzających stronę autogotówka.pl podlega ochronie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych jest JK Pośrednicy Sp. z o.o. Sp. K., 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 147/33, KRS: 624320 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy), REGON 364763173, NIP: 5272773049, wkład 1250 zł w całości wpłacony reprezentowana przez JK Pośrednicy Sp. z o.o. 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 147/33, KRS 622730 (Sąd j.w.), NIP: 7010585419, kapitał zakładowy 5000 zł w całości wpłacony.
  2. Wysyłając formularz kontaktowy mogą Państwo udostępnić swoje dane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do kontaktu z nami i identyfikacji klienta. Danymi są numer telefonu, imię nazwisko oraz marka, model i rocznik posiadanego samochodu oraz miasto zamieszkania.
  3. Dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Są przechowywane przez okres konieczny do realizacji usługi nie dłużej niż pozwalają na to przepisy prawa.
  4. W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych znajdujących się u nas bądź uzyskania dostępu lub ich poprawiania (w tym usuwania) w zgodzie z regulacjami RODO prosimy o e-mail na adres: kontakt@autogotowka.pl
  5. Witryna używa Google Analytics – narzędzia, które analizuje ruch na stronie internetowej. Narzędzie wykorzystuje „ciasteczka” (ang. cookies). Są to pliki zapisywane na komputerze użytkownika w celu zbierania całkowicie anonimowych informacji o jego zachowaniu.
  6. W/w informacje są przesyłane do Google i służą opracowywaniu raportów aktywności na stronie. Nie używamy Google Analytics w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę.
  7. Można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby blokować „ciasteczka”. Może to jednak pozbawić użytkownika niektórych funkcji zawartych na stronie.
  8. Witryna zawiera kod śledzenia konwersji Adwords oraz tag remarketingowy. Tag remarketingowy to kod umożliwiający wyświetlanie reklam osobom, które już wcześniej odwiedziły naszą stronę.